แผ่นดินที่สอง ต่างชาติหลังเกษียณ

แผ่นดินที่สอง ต่างชาติหลังเกษียณ

       เป็นที่รู้กันว่า สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่นอกจากผู้เฒ่าชาวไทย ยังมีชาวต่างชาติอีกมากมาย ที่เลือกมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นี่ ซึ่งความนิยมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นี้ จะส่งผลกระทบต่อบ้านเราหรือไม่ อย่างไร

    คนไทยมีพื้นนิสัยที่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา และมีวัฒนธรรมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างดีเยี่ยม มีการบริการทางการแพทย์ และสาธารณะสุขอย่สงเอาใจใส่ มีการ อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ทั้งยังมีสภาพภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสม รวมไปถึงค่าครองชีพก็ถูกกว่าประเทศอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทางการไทยยังมีมาตรการเชื้อเชิญผู้ที่มีความพร้อมด้านกำลังทรัพย์ให้เข้ามาใช้ชีวิตในระยะยาวอีกด้วย 

    ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ตอบโจทย์กลุ่มคนวัยเกษียณจากทั่วโลก ทำให้คนต่างชาติพากันเดินทางมาใช้ชีวิตในบ้านเราอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะฝรั่ง ที่มีความรู้สึกว่าที่นี่อยู่แล้วสบายใจ พวกเขาสามารถปลดปล่อย เป็นอิสระ และไม่ต้องทำตามกรอบอย่างหลายๆ ประเทศ  

    มีตัวเลขยืนยันว่าประเทศไทยเป็น  1 ใน 25 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับว่า น่าจะใช้ชีวิตหลังการเกษียณมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจที่รองรับการบริการด้านนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งในเมืองและชนบท   

    คลื่นผู้สูงวัยที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว หากมองว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็นับเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ แต่หากมองอีกมุม ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีฐานะดีเข้ามาเท่านั้น คนที่มีค่าใช้จ่ายจำกัดในการดำรงชีวิตในประเทศไทย ก็เข้ามาพร้อม ๆ กันด้วย 

    จึงมีคำถามตามมาว่า เรามีทรัพยากรและงบประมาณในภาคเอกชนและภาครัฐแค่ไหน บริหารจัดการอย่างไร ที่จะให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้อย่างทั่วถึง ไม่เบียดบังซึ่งกันและกัน   

    เราคงไม่อาจสรุปว่า ชาวต่างชาติวัยเกษียณในบ้านเราแบบไหนที่มีความหมาย หรือสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยได้มากหรือน้อยไปกว่ากัน เพราะแต่ละคนอาจจะมีส่วนร่วมคนละแบบ แต่เราน่าจะให้ความสำคัญไปที่การจัดสรรให้ชาวต่างชาติวัยเกษียณ และผู้สูงอายุชาวไทย ได้รับการดูแลทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมากกว่า 

    รับชมสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน แผ่นดินที่สอง ต่างชาติหลังเกษียณ ได้ทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย