งานเข้า "รายการแฉ" ราชทัณฑ์ฮื่ม! หลังอ้างมีคุกวีไอพี ใช้มือถือได้

งานเข้า "รายการแฉ" ราชทัณฑ์ฮื่ม! หลังอ้างมีคุกวีไอพี ใช้มือถือได้

       รายการแฉ งานเข้า กรมราชทัณฑ์จ่อเอาเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังอ้างมีคุกวีไอพี ใช้มือถือข้างในได้ ยืนยัน ไม่เป็นความจริง พร้อมเผยความคืบหน้าพิ้งกี้

    วันที่ 2 กันยายน 2565 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ รายงานว่า นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีที่รายการแฉ ของสถานีโทรทัศน์ GMM25 มีการกล่าวพาดพิงเรื่องการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex-3D ในวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ในเรือนจำได้ จึงอยากชี้แจง ดังนี้

    แนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ ยังคงถือระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจ และไม่มีผู้ต้องขังคนใดใช้เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือได้ เพราะเรามีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นและมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำผิด

    สำหรับกรณีที่มีการบอกว่า ผู้ต้องขังบางรายได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่น เรายืนยันว่า ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน

    กรณีของพิ้งกี้ สาวิกา ตอนนี้ได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้ว ซึ่งนางสาวสาวิกาก็ปฏิบัติตามระเบียบของทัณฑสถานหญิงกลางเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่น รวมถึงมีการตัดผมเรียบร้อย ส่วนนายอภิรักษ์ โกฎธิ ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามปกติ และไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่น ๆ

    ทั้งนี้ การที่รายการพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นการหมิ่นประมาท เป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิด สงสัยในการทำงานของกรมราชทัณฑ์ เข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนี้ทางเราจะมีการดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป