5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า

       ในขณะที่ประชาชนคนทั่วไปกำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ทั่วประเทศ แอสตร้าเซนเนก้าจึงขอนำเสนอ 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

    1. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการอนุมัติใช้งานแล้วกว่า 168 ประเทศทั่วโลก

    2. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า สามารถฉีดให้แก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

    3. ในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนจะต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
        - เป็นผู้ที่ไม่มีอาการไข้ขึ้นสูงเกิน 37.5 องศา ในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ
        - ไม่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้[1] ได้แก่ โรคความดัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้องรัง กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน
        - ไม่มีประวัติแพ้ยาหรือสารประกอบในกลุ่มที่ระบุ[2]
        - ผู้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ความผิดปกติในการแข็งตัวของเกล็ดเลือด หรือผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด สามารถฉีดวัคซีนได้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ฯ[3]

    4. สำหรับประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีดังต่อไปนี้
        - ช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) - เมื่อมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ของจำนวนประชากร
        - ป้องกันอาการป่วยจากโควิด-19 - ป้องกันการติดเชื้อรุนแรงที่ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19  ป้องกันได้ 100% หลังฉีดเข็มแรก 22 วันไปแล้ว[4] และ จากการศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนไทย พบว่าหลังฉีดเข็มแรก 30 วัน ผู้ใช้วัคซีนมีภูมิคุ้มกันถึง 96.7%[5]
        - ลดอัตราการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา - สูงถึง 63.0% หลังฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์

    5. ทางด้านผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน-19 จะประกอบไปด้วย
        - อาการข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป[6]
        > 60% มีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีด
        > 50% มีอาการปวดศรีษะ และ อ่อนเพลีย
        > 40% มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ครั่นเนื้อครั่นตัว
        > 30% มีอาการไข้ หนาวสั่น
        > 20% มีอาการปวดข้อ และ คลื่นไส้ 

        - อาการข้างเคียงที่พบได้ยาก
        < 1% มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต เบื่ออาหาร มึนหรือเวียนศรีษะ ปวดท้อง เหงื่อออกมากผิดปกติ มีผื่นคัน

    จากข้อมูลการใช้วัคซีนในสหราชอาณาจักพบภาวะลิ่มเลือก 0.000013% ใน 1,000,000 คน[7] และจากข้อมูลการใช้วัคซีนในประเทศอินเดียพบภาวะลิ่มเลือด 0.61 ใน 1,000,000 คน[8] (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.azcovid-19.com/asia/th/th.html

[1] AstraZeneca, https://www.azcovid-19.com/content/dam/azcovid/pdf/thailand/th-risk-assessment-form-azd1222.pdf

[2] AstraZeneca, กลุ่มยาที่พึงระวัง L-Histidine, L-Histidine Hydrochloride Monohydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Polysorbate 80, Ethanol, Sucrose, Sodium Chloride, Disodium Edetate Dihydrate

[3] AstraZeneca, https://www.azcovid-19.com/content/dam/azcovid/pdf/thailand/th-hcp-injection-manual-azd1222.pdf

[4] Voysey M et al. The Lancet. Published Online February 19, 2021, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext

[5] ผลการสำรวจจาก ศ.นพ.ยง ภู่สุวรรณ

[6] AstraZeneca - HCP Injection Manual (Thailand)

[7] Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (2021) Coronavirus vaccine - weekly summary of Yellow Card reporting updated 6 May 2021.  Available at: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting (Accessed: 7 May 2021)

[8] Ref: Government of India. Bleeding and clotting events following COVID vaccination miniscule in India. Available at: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1719293