เกษมราษฎร์ฯ เปิดศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

เกษมราษฎร์ฯ เปิดศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

       เมื่อวานนี้ (8 มี.ค. 64) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้มีพิธีเปิดศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 9 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยมี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี

    นอกจากนี้ยังมี คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด BCH, รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น แขกผู้มีเกียรติ นักแสดง/ศิลปิน ที่มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งคุณทนงค์ศักดิ์ ศุภการ, คุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา, คุณสอง วจี กัลจารึก, คุณแก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย, คุณต้อง สมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย, คุณน้ำมนต์ กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, คุณโบวี่ อัฐมา และคุณแกรนด์ วรรณภัสสร ด้วยเศียรเกล้า

    ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ จัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกล เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพ การป้องกันก่อนการเจ็บป่วย การดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข