"สวนโมกข์กรุงเทพ" ครบ ๑๐ ปี จัดกิจกรรมออนไลน์ "เสวนานานาชาติ ไตรสิกขา" พร้อมร่วมกิจกรรม "ทำบุญ Drive Thru"

"สวนโมกข์กรุงเทพ" ครบ ๑๐ ปี จัดกิจกรรมออนไลน์  "เสวนานานาชาติ ไตรสิกขา" พร้อมร่วมกิจกรรม "ทำบุญ Drive Thru"

       ในโอกาส"สวนโมกขก์รุงเทพ" ครบ10ปี พบกิจกรรมมากมายตลอดทั้งเดือน เริ่มต้นสัปดาห์แรกด้วย "เสวนา นานาชาติ ไตรสิกา" กำหนดจัดวันที่ ๕-๖ มีนาคมนี้, กิจกรรม "ตักบาตรเดือนเกิดเดือนมีนาคม" ,กิจกรรม "ทำบุญ DriveThru" ทำบุญง่ายๆ ห่างไกลโควิด

    โดยทุกกิจกรรมสามารถติดตาม live  ทางเพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives

ขอเชิญฟัง "เสวนานานาชาติเรื่อง ไตรสิกขา" วันที่ ๕-๖  มีนาคม (Online แปลไทยตลอดรายการ)

    “หนึ่งจุดหมาย หลายหนทาง” การแลกเปลี่ยนเรื่องความหลากหลายของสายธรรมในพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากครั้งที่คณะสงฆ์ไทยได้เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะเมื่อปี ๒๕๕๕ สู่การเสวนานานาชาติระหว่างพุทธศาสนาในสายธรรมบาลี และสันสกฤต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕-๖ มีนาคม นี้ ลงทะเบียนเพื่อรับฟังที่สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ที่ https://bit.ly/3bS7ZdD

    ติดตามได้ทาง ZOOM : สำหรับพระสงฆ์ https://form.jotform.com/210093358921454 สำหรับบุคคลทั่วไป https://form.jotform.com/210093742621448

    วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันศุกร์ - เสาร์) เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย) การแลกเปลี่ยนระหว่างพุทธศาสนาสายภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต พิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ ร่วมด้วยการเสวนาระหว่างผู้นำทางพระพุทธศาสนาและผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า ๓๕ ท่าน จาก ๑๕ ประเทศ  “เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างครูบาอาจารย์และนักวิชาการที่สืบสายคำสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งสายภาษาบาลีและสายภาษาสันสฤต เพื่อแลกเปลี่ยนคำสอนและประสบการณ์ตามกรอบ “ไตรสิกขา” ซึ่งพระพุทธองค์ได้สอนไว้ถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจเพื่อความสงบผาสุขในชีวิตปัจจุบัน อันนำไปสู่การหลุดพ้นสิ้นเชิงได้ในที่สุด”

    รายละเอียด Tibetan Buddhist Center (TBC) ได้จัดงาน “เสวนานานาชาติเรื่อง ไตรสิกขา (International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā) ตามเจตนารมณ์เริ่มต้นขององค์ดาไลลามะ โดยในแต่ละช่วงเสวนาจะมีครูบาอาจารย์และนักวิชาการจากฝ่ายสายบาลี ๒ ท่าน และฝ่ายสันสฤต ๒ ท่าน มาบรรยายสรุปคำสอนตามกรอบ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสายธรรมของตนเอง (ประมาณ ๑๕ นาที) และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้าย #ไตรสิกขา #องค์ดาไลลามะ #สวนโมกขกรุงเทพ

    สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ได้ทางเพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives

กิจกรรม "ตักบาตรเดือนเกิด เดือนมีนาคม"  วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม

    ขอเชิญร่วมทำบุญได้ทั้งแบบออนไลน์ และในพื้นที่  (เฉพาะเจ้าภาพและผู้ที่ลงทะเบียน) วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)  โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพและตักบาตรในสถานที่ (รับจำนวนจำกัด) หรือ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ รายละเอียดอ่านได้จากลิงค์ https://bit.ly/3syJQ2n

    สำหรับกิจกรรม  อาทิ ฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ, ทำวัตรเช้า และสวดมนต์ (แปล) และสมาธิภาวนา

    บูชาพระรัตนตรัย สมาทานไตรสรณคมน์ ศีล ๕ และอาราธนาธรรม,ปรารภธรรรม โดย พระภิกษุสงฆ์จากเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

    ผู้สนใจร่วมกิจกรรม สามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ทั้ง  วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรที่สวนโมกข์กรุงเทพ ,สิ่งที่ต้องเตรียมมา, วิธีการร่วมทำบุญแบบออนไลน์ และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง , สิ่งที่ทางวัดประสงค์รับการสนับสนุน ฯลฯ  ได้ที่ https://bit.ly/3bt4Nor

    ติดต่อสอบถาม Line : @suanmokkh_bangkok หรือ โทร 09 4894 4554 (ฝ่ายกิจกรรม) #ตักบาตรเดือนเกิด #สงบเย็นและเป็นประโยชน์ #สวนโมกข์กรุงเทพ

กิจกรรม "ทำบุญ Drive Thru" ทำบุญง่ายๆ ห่างไกลโควิด

    สวนโมกข์กรุงเทพ ขอรับบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งผู้มาทำบุญ สามารถ ฝากสิ่งของผ่าน Drive thru ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๗ มี.ค. ๖๔ ณ จุดบริการรับสิ่งของต่างๆ บริเวณเตนท์ลานจอดรถ

    โดยหลังจากวันตักบาตรเดือนเกิด (๗ มี.ค. ๖๔) เราจะนำของทั้งหมดเข้าโครงการ "ฝากหน่อยดิ่"  เพื่อส่งต่อให้กับ

    ๑. บ้านเด็กธรรมรักษ์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นที่พักพิงให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อ HIV และที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเชื้อ HIV

    (สิ่งที่ทางวัดต้องการ: ข้าวสารอาหารแห้ง นมจืด นมถั่วเหลือง เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมที่ไม่ใส่ผงชูรสเด็ดขาด เครื่องปรุงต่างๆในการทำอาหาร ของใช้ทั่วไป เช่น แพมเพิส สบู่ฆ่าเชื้อ อาเซปโซ สูตรออริจินัล ถุงดำ และยาสามัญประจำบ้าน เช่น เบตาดีน)

    ๒. วัดในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

    #ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด #สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน

ทุกกิจกรรมติดต่อสอบถาม Line : @suanmokkh_bangkok หรือ โทร 09 4894 4554 (ฝ่ายกิจกรรม)