#รามาฯส่งความสุข ชวนคุณและคนรักส่งต่อ "กล่องของขวัญแห่งชีวิต" ให้ผู้ป่วยยากไร้

#รามาฯส่งความสุข ชวนคุณและคนรักส่งต่อ "กล่องของขวัญแห่งชีวิต" ให้ผู้ป่วยยากไร้

       สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของปีนี้นั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว และก็คงจะไม่ต่างจากปีก่อน ๆ ที่บรรยากาศช่วงส่งท้ายปีเก่า ตามถนนอาคารห้างร้านต่าง ๆ เริ่มตกแต่งประดับไฟหลากสีสวยงามต้อนรับปีใหม่ใน เทศกาลแห่งความสุข

    หากแต่ยังมี ผู้ป่วยยากไร้ จำนวนหนึ่งที่เวลาในแต่ละวันนั้นช่างยาวนาน เพราะกำลังรอคอยโอกาสการรักษาด้วยความหวัง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรการกุศล มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรม #รามาฯส่งความสุข บนความเชื่อที่ว่า ไม่มีสุขใดจะสุขใจเท่า การมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกร่วมส่งต่อสุขภาพที่ดีเป็น กล่องของขวัญแห่งชีวิต ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยยากไร้เหล่านี้ได้รับการรักษา มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปด้วยกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินจิตอาสา “เบล” เศรษฐพร ก่อวานิชกุล นักวาดภาพประกอบเจ้าของผลงาน สติกเกอร์ John and Lulu ที่มาออกแบบลายในครั้งนี้

    ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี “โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th เงินบริจาคของท่านจะนำไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ เป็นการมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่า

    นอกจากนี้ สามารถติดตามเรื่องราวของผู้ป่วยยากไร้ในสังคมไทย ได้จาก #รามาฯส่งความสุข ร่วมส่งข้อความพลังใจ พร้อมติดแฮชแท็ก #รามาฯส่งความสุข และชวนคนที่คุณรักมาร่วมส่งความสุขด้วยกัน คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด