สวดมนต์ภาวนาข้ามปี สวนโมกข์ กรุงเทพ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ "ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์"

สวดมนต์ภาวนาข้ามปี สวนโมกข์ กรุงเทพ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ "ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์"

       ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ "ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์" วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ –วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ไม่พักค้าง) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

(อ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/33I5Y0l) ร่วมทำกิจกรรม "ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์" ต่างๆ อาทิ

    "ยามเช้า":  ตักบาตรสาธิต, สมาทานศีล ฟังธรรม, สมาธิภาวนา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑  , รับประทาน

    อาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาแบ่งปันเพื่อนๆ ได้ที่โต๊ะแบ่งปัน  

    "ยามบ่าย" :  สมาธิภาวนาและกิจกรรมต่างๆ : อานาปานสติภาวนา, ศิลป์ภาวนา, เพลินธรรมนำชม, สมาธิกับขลุ่ยเซน, รับประทานอาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน **ขอความกรุณา งด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้โฟม ถุงพลาสติกขนาดเล็ก และกล่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว**

    "ยามเย็น": ทำวัตร ฟังธรรม เสวนา ฟังดนตรี ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑  "ทำวัตรเย็น สวดมนต์ (แปล) และสมาธิภาวนา" รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ,  "Crystal Singing Bowls ล้างพิษกายใจ รับปีใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์" โดย คณะศิษย์อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา, "เสวนายาใจ ดีท็อกซ์ความรู้สึก เพิ่มวิตามินบำรุงหัวใจให้สดชื่น แจ่มใส พร้อมรับปีใหม่" ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒    

    ผู้ร่วมเสวนา "อ้อม สุนิสา" ศิลปิน, "ดร.แพม." นักจิตวิทยา, "พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ", "เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง"     นำโดย "พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ" และ "ทีมศิลปิน"

    "ยามข้ามปี" : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ : เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๓ , สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๔, อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา และสวดมนต์บทพิเศษ, คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบกิจกรรม (ไม่มีพักค้าง)

    "๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตักบาตรรับปีใหม่" : ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิดรับพรปีใหม่ ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑ ทำวัตรเช้า สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ,ปรารภธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ , เจ้าภาพนำถวายสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้ง ใส่บาตรรับอรุณปีใหม่ พระภิกษุ ๙ รูปจากสำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ จ.เลย (เฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง) ฯลฯ  

    เปิดลงทะเบียนทุกกิจกรรมภายในงานตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  ที่ https://register.bia.or.th/ โดยสามารถติดต่อสอบถาม 094 894 4554 (ฝ่ายกิจกรรม) #สวดมนต์ข้ามปี #รับพรปีใหม่ #ตักบาตร #ภาวนาข้ามปี #สวนโมกข์กรุงเทพ สามารรถดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33I5Y0l