องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดโรดโชว์ Life's Better with Dogs ชูประเด็นการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดโรดโชว์ Life's Better with Dogs ชูประเด็นการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ

       องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) เดินหน้าจัด กิจกรรมโรดโชว์ Life's Better with Dogs

    โดยเริ่มที่แรก ตลาดนัดจตุจักร ,เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของสุนัขจรจัดในประเทศไทย ผ่านการลงชื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อยุติปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

    นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ว่า “ในแต่ละปีมีสุนัขทั่วโลกกว่า 10 ล้านตัวถูกวางยาและถูกฆ่าตาย เพียงเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าที่คร่าชีวิตผู้คนจากทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2556 องค์กรฯ ของเราได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขทั่วโลกแล้วกว่า 1.6 ล้านตัวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตลอด 3 ปีที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์มากกว่า 25,000 เข็ม เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุนัขที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นหนึ่งในโรคระบาดที่สำคัญที่สามารถติดต่อถึงคนได้ และพบการแพร่กระจายเชื้อได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากสุนัขจรจัดที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามที่สาธารณะและไม่ได้รับการดูแลและควบคุมประชากรที่ดี ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง และให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคแก่ประชาชนในสังคมเพื่อให้เกิดการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย จึงเป็นแนวทางสำคัญของเราในการช่วยเหลือและสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่สุนัข”

    โดยกิจกรรมโรดโชว์ Life's Better with Dogs ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับเกียรติจาก พิณรัตน์ กิติเวชกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ พร้อมด้วยนักแสดงและเซเลบริตี้ชื่อดัง เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, แพง ภิชาภัช มหาทิตยากุล, ภูผา เตชะณรงค์ และม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง พร้อมนำสุนัขมาร่วมกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ ถ่ายรูปที่บูธ พร้อมร่วมเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงชื่อเพื่อแสดงพลังถึงพันธะสัญญาที่จะดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบตลอดไป

    นอกจากนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ผ่านการร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการผ่าน www.worldanimalprotection.or.th/BetterWithDogs โดยทางองค์กรฯ จะมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 เข็ม สำหรับทุกๆ 1 รายชื่อที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งต่อให้กับกรมปศุสัตว์นำไปฉีดสุนัขจรจัดต่อไป 

    ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th

Loading...