"ถุงขยะเอ็นจอย" ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

"ถุงขยะเอ็นจอย" ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

       12 กันยายน 2562 / กรุงเทพฯ : คุณศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการ คุณเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอสดีเจ อินเตอร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ร่วมกับ คุณถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.สน. อุดมสุข จัดโครงการ "รักโลกด้วยการแยกขยะ"

    เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความมีวินัยในการคัดแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี พร้อมมอบถังแยกขยะ และถุงแยกขยะ ที่แบ่งแยกสีในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ให้กับสถานที่สำคัญต่างๆภายในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ในการกำจัดขยะในลำดับต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการส่งมอบชุดถังขยะไปยัง 6 จุด ได้แก่
    1.โรงเรียนราชดำริ
    2.โรงเรียนคลองปักหลัก
    3.วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์ บริหารธุรกิจ
    4.โรงพยาบาลสิรินธร
    5. มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา
    6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา

    โดยถุงขยะเอ็นจอย (NJOY) ที่นำไปมอบให้เป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติภายใน 2 – 5  ปีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหลังเข้าสู่ขั้นการกำจัดขยะ และโครงการ "รักโลกด้วยการแยกขยะ" มีแผนส่งมอบชุดถังแยกขยะและถุงขยะอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2562

    สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NjoyGarbageBag

Loading...