แม่ "อาจารย์วสุ-พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ" รับรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562

       แม่ดีเด่น 207 ชีวิต เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยแม่ของ วสุ ห้าวหาญ นักแต่งเพลงคนดัง และ พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ ได้รับยกย่องเป็นแม่ดีเด่น ภูมิใจเลี้ยงลูกเติบโตเป็นคนดี กระทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ตามคำสอน

    วันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรรหาคุณแม่ และลูกจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

    ในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการเปิดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562" และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น "แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562" และ "ลูกผู้มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562" โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

    สำหรับแม่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีจำนวน 207 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 5 ประเภท จำนวน 101 คน และส่วนภูมิภาค จำนวน 106 คน และผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 102 คน โดยมีนางบัวไข ห้าวหาญ อายุ 70 ปี แม่ของ นายวสุ ห้าวหาญ นักแต่งเพลงชื่อดัง และพญ.หทัยระวี ห้าวหาญ เข้ารับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่วนกลาง ประเภทแม่ของลูกผู้กระทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

    นางบัวไข ห้าวหาญ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รู้สึกดีและภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลนี้ ที่ผ่านมาเลี้ยงดูลูกโดยสอนให้เป็นคนดีตั้งแต่เด็ก และให้ทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติเสมอ ภูมิใจที่ลูกชาย และลูกสาวเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม มีความกตัญญูปฏิบัติตนตามคำสอนของแม่ 

    นายวสุ ห้าวหาญ ที่คนในวงการเพลงเรียกขานว่า อาจารย์วสุ ห้าวหาญ ลูกชายคนโต สำเร็จการศึกษาเกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบัน ทำงานที่ บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี (แกรมมี่โกลด์)ในตำแหน่ง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ดูแลการผลิต ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่บัวไข ห้าวหาญ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการศึกษา การช่วยเหลือผู้อื่น การใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน ช่างสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะความสามารถด้านการประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเฉพาะตัว คือเป็นบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตสถาน การณ์ วิถีชีวิต ค่านิยมของผู้คนในยุคปัจจุบัน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว นำมาสร้างสรรค์บทเพลงที่สอดแทรกแง่คิดต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง จนได้รับ ความนิยมมากมายเป็นวงกว้าง 

    สืบเนื่องจากทำงานด้านการประพันธ์เพลงมานานกว่า 20 ปี ทำให้ มีประสบการณ์มากมายในการประพันธ์เพลง จึงไม่อยากให้ความรู้นี้ ตายไปกับตัวเอง ได้เริ่มถ่ายทอดความรู้ในการประพันธ์เพลงให้แก่เยาวชนผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรรับเชิญสอนการประพันธ์เพลงให้แก่สถาบันการ ศึกษา ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อมุ่งหวังให้ อาชีพแต่งเพลงบานสะพรั่ง ก้าวหน้าเหมือนอาชีพอื่นๆ

    ส่วน พญ.หทัยระวี ห้าวหาญ ลูกสาวคนเล็ก สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เวชบำบัดวิกฤต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย Certificated ACLS Instructor Thai Resuscitation Council พ.ศ.2559-2560 

    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มีผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยในการลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติของจังหวัดอุดรธานีและเขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี ) มีผลงานวิชาการทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ใส่ใจในการปฏิบัติงาน และหมั่นทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จึงได้ค้นพบโอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมากมาย และมีการทำการศึกษาวิจัยทางคลินิก ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ จริยธรรมในการศึกษาวิจัย จากผลการวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่วงการแพทย์ นอกจากนี้ ท่านดำรงตนอยู่ในจริยวัตรที่งดงาม มีอาชีพรับราชการครู มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เลี้ยงดูพี่น้องแทนบุพการี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและ สมาชิกในชุมชน จนเป็นที่รักใคร่ของทุกคน ยังเป็นผู้ดำรงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดี ทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่าง เต็มกำลังกายและกำลังทรัพย์ จนได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกใน ชุมชน และเป็นผู้นำในการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมของการ ร่วมมือในชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Loading...